Iseära kogukonna kokkulepe

Uue piirkonna sünd tähendab ka uue kogukonna teket ja meil kui koduomanikel on suur osa selle kogukonna kujundamisel. Mida paremini tajume oma rolli kogukonna liikmena, seda kindlamalt saab meie kodupiirkonnast parim koht elamiseks.

Kergliiklustee

Mis on kogukonna kokkulepe?

Liven on oma kogemuste ja maailma parimate praktikate põhjal pannud kokku mõned põhimõtted, et Iseära kogukond saaks oma kodu ja selle ümbrust täiel määral nautida ning et Iseära kodude väärtus ajas kasvaks. See on lühidalt ka kogukonna kokkuleppe eesmärk.
Kui me tahame olla kindlad, et meie maja ees ei toimuks autode kiirendusvõistlus või et naaber ei hakkaks tagaaias kanu kasvatama, siis on hea selles kohe alguses kokku leppida.

Iseära koduomanikud on selle kokkuleppega tutvunud ning leiavad, et selles toodud põhimõtted on head ja mõistlikud. Loomulikult on selle sisu võimalik tulevikus muuta, sest elu läheb edasi ning meie tänased parimad teadmised võivad olla homme iganenud.

Lisaks käesolevale kokkuleppele võivad korteriühistud leppida kokku ka konkreetsemas kodukorras, mis vastab standarditele ja määrustele.

Kogukonna otsused

Selleks et kogukonna elu õitseks, tuleb teha tarku otsuseid. Kui eesmärk on ühine, siis sünnivad ka head otsused paremini. Kui on vaja teha otsuseid, siis austame teiste arvamust, kuulame seisukohti, esitame argumente ja ei kritiseeri teisi, oleme valmis tunnustama häid ideid ning ühiselt panustama parima idee elluviimisesse. Mida parem on kogukonnasisene arutelu kultuur ja selle liikmete vastutustunne, seda tugevam on kogukond.

Turvalisus

Turvalisus on inimese esmane baasvajadus. Me tahame, et Iseäras tunneksid kõik end turvaliselt ja kindlalt. Hindame ja tunnustame kodanikujulgust. Kui märkame ohtlikku tegevust, siis sekkume, et kahju ära hoida. Vanemad vastutavad oma laste eest, peremehed lemmikloomade ning majaomanikud külaliste eest. Peale sissekolimist vahetame naabritega kontakte, et kodust eemal olles saaksime vajadusel operatiivselt infot. Kaotatud eseme leiame kiiremalt, kui kaasame otsingusse kogukonnagrupi.

Majade haldamine

Iga kinnistu ja maja kohta tekib korteriühistu. Ühiselt tuleb korraldada hulk tegevusi, sealhulgas:

• kulude jagamine (prügivedu, vesi ja kanalisatsioon, üldelekter)
• soojasõlme hooldus
• ühisalade hooldus
• majade välisfassaadide hooldus
• riigilipu heiskamine

Liveni poolt on valitud alale haldusfirma, mis aitab KÜ-del asju korraldada. Juhul kui soovid tellida muru niitmist või terrassi õlitamist, võid seda teha haldusfirma kaudu või valida teenusepakkuja ise.

Juurde- ja ümberehitused

Inimeste vajadused muutuvad ajas. Kui tuleb soov oma kodu täiendada, siis tuleb järgida ehitusseadust ja tõsisemad ehitustööd kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Satelliiditaldrik või varikatus võivad tunduda hädavajalikud, aga rikkuda majade üldilmet ning varjata vaateid naabrite akendest. Hea tava on oma ehitusplaanid naabritega kooskõlastada.

Oma tagahoovi kasutamine

Jälgime kuldreeglit, et me ei tee teistele seda, mida me ei taha, et meile tehakse. Mürarikaste tööde tegemise korraldame nädala sees ja töö ajal, et naabrid saaksid nädalavahetusel nautida linnulaulu ja vestlust. Kui siiski on vaja nädalavahetusel mõni mürarikas töö ette võtta, siis enne alustamist veendume, et see ei häiriks naabrite aiapidu.
Lahtise tule tegemine hoovialadel on keelatud. Grillimisel jälgime tuule suunda ning paigutame grill niimoodi, et suits ei läheks kodude akendesse. Sama reegel kehtib suitsetamise kohta.
Muusikat on hea kuulata toas ja linnulaulu õues. Hoovialal pidutsedes teeme seda nii, et ka naabritel oleks hea olla.

Istutamine ja aiandus

Aiandus on meie elustiili tähtis osa. Oma tagahoov on koht, kus lõõgastuda ja aega viita.
Oma tagahoovi kujundamisel mõtleme ka naabritele. Madalad marjapõõsad, lillepeenrad või oma aialapi keskel olev hooldatud õunapuu on rõõmuks kõigile. Krundipiirile istutatud elupuuhekk, mida ei pügata, varjab ühel päeval naabrite päikese ja rikub suhted. Maja seina äärde istutatud puu juured võivad hakata kahjustama vundamenti. Tänavamaa kuulub vallale, seal paiknevad tehnovõrgud ja sinna istutamiseks tuleb küsida luba maaomanikult.

Ühisalade kasutamine

Ühisalasid kasutame nagu peremehed oma vara ikka. Olgu selleks pallimäng, sõpradega koosviibimine või muu tegevus. Liveni poolt on ühisaladele rajatud mänguväljakud , istumise kohad, lõkkeplats, lehtede kogumise kohad. Hoiame ühisalad korras ja puhtad ning inventari tervena. Majadevaheliste juurdpääsuteede korrashoiuks võime teha omavahelise kokkuleppe või jätta see haldusfirma hooleks. Katkise inventari korral teavitama koheselt haldurit. Nii, nagu me oma krundilt korjame üles sinna tuule kantud kilekoti, teeme seda ka ühisalal. Põhimõtteliselt Iseäras „Teeme ära“ kogu aeg. Ja jälgime, et meie tegevus ei häiriks teisi.

Muru niitmine ja hooldus

Peale sissekolimist laseme värskelt rajatud murupinnal tärgata ning kastame seda vajadusel. Hea on vähemalt 6 nädalat oodata, enne kui murul aktiivselt tegutsema hakata.
Liven annab igale ridaelamule kaasa väikese koduhoolduse stardikomplekti, mille hulka kuulub ka akutoitel muruniiduk. Muruniiduk puhkab majade ühises tehnoruumis ja laeb akut. Muruniidukiga saab tagahoovi läbi ühisala. Suurema majade grupi peale on olemas ka mururull. Kel omal napib aega ja tahtmist muru niita, saab selle tellida haldurilt või muult teenusepakkujalt. Iga maja terrassil on elektripistik, mille juurde on võimalik soovi korral ühendada robotniiduk.

Lume koristamine

Lume koristamine on tegelikult tore tegevus – vähemalt talve paar esimest kuud. Värske õhk ja hea võimalus suhelda naabritega teeb kogukonda tugevamaks. Lume lükkame haljasaladele või kuhjame majade vahele.

Teed ja avalikud alad

Teed ja avalikud alad on uue arendusala oluline osa ning igaühel on suur roll, et need püsiksid korras ja puhtad. Kui näeme, et mänguväljakutel või kogukonnaaladel on midagi korrast ära või katki, siis parandame vea või anname sellest haldurile teada. Kui satume peale tegevusele, mis rikub avaliku alade inventari (graffiti või vandaalitsemine), siis proovime olukorda jäädvustada ning teatame juhtunust politseile.

Samal ajal kui esimesed elanikud on oma uutesse kodudesse sisse kolinud, käib arendusalal järgmiste kodude ehitus. Tuulega võib kergem ehituspraht ehitusplatsidelt lendu tõusta. Suhtume sellesse mõistvalt ning informeerime ehitajat või Livenit. Ehitaja ja Liven jälgivad omakorda, et ehitustegevus häiriks elanikke nii vähe kui võimalik.

Parkimine

Et meie kodu ümbrus kena ja turvaline välja näeks, oleme kokku leppinud, et suuremaid töömasinaid kui mikrobuss me maja ees ei pargi. Veoauto koht on laoplatsi parklas ning kaatrit või jahti peaks talvel hoidma sadamakail. Kinnipargitud sissepääsutee võib olla takistuseks päästeautole ja takistada talvisel ajal lume koristamist. Saabunud külaliste juhendamine on meie vastutus. Vaatame, et nad ei pargiks naabri maja ette, murule või parkimiseks keelatud kohta.

Liiklus

Iseära elurajoon on õueala, ning siin sõidame me tasa ja targu, sest teid jagame ka jalgratturitega. Jälgime reegleid ise ning teavitame nendest ka oma külalisi.

Lemmikloomad

Lemmikloomad on toredad. Eriti siis, kui nad on koolitatud ja nende peremehed suhtuvad oma rolli vastutusega. Ketikoer või tagahoovis haukuv lemmik kuuluvad möödanikku või kaugesse maakoju. Aias haukuv koer ei ole naabri, vaid peremehe probleem.

Jäätmed

Kolme maja peale on ette nähtud jäätmekonteinerite sõlm, kus paiknevad konteinerid olmeprügi, pakendite ja biojäätmete kogumiseks. Katkise kelgu ja lapsevankri või vana külmkapi viime ise jäätmejaama. Selle koht ei ole konteinerite kõrval. Jälgime konteineritel olevad juhiseid. Kes soovivad ise kompostimisega tegeleda, siis oma aeda kinnise kiirkomposteri paigutamine on igati õige tegu.

Sügiseste lehtedega toime tulemiseks on mitmeid võimalusi. Iseära piirkonnas on ette nähtud mõned markeeritud kohad, kuhu võib tuua puulehti ja niidetud muru. Hoiame neid kohti puhtana muust prügist, mis silma riivab. Paari aastaga saab lehehunnikust korralik muld. Jõulukuused kogume lõkkeplatsile.
Aiajäätmete kodust ära vedamise teenust pakub jäätmeveo korraldaja AS Eesti Keskkonnateenused. Täpsema info leiad siin.

Vaidluste lahendamine

Mõnikord ei lähe kõik nii, nagu plaanitud. Sellistes olukordades proovime jääda rahulikuks. Kuulame ära teise poole ja oleme valmis kompromissiks. Naabrid ollakse pikka aega ning ühe arusaamatuse pärast ei ole mõtet suhteid rikkuda.