Ülevaade olulistest näitajatest ja suhtarvudest

(tuhandetes eurodes)20232022202120202019
Sõlmitud võlaõiguslepingud (tk)6910612512743
Sõlmitud asjaõiguslepingud (tk)148186355486
Viimase 12 kuu klienditagasiside hinne (10-p skaala)8,08,99,09,28,9
Arendusportfelli maht aasta lõpus (müüdav VÕL tk)1 4961 5571 7191 5751 430
Müügitulu35 76532 6186 2789 0009 082
Makstud intressidega korrigeeritud kulumi eelne ärikasum (EBITDA)*3 7887 6181 3532 1652 048
EBITDA marginaal, %*10,6%23,4%21,5%24,1%22,6%
Ärikasum8673 3246561 4361 162
Ärikasumi marginaal, %*2,4%10,2%10,4%16,0%12,8%
Puhaskasum7753 3246381 439730
Emaettevõtte omanike osa7753 3246471 333200
Mittekontrolliva osaluse osa00-9106530
Puhaskasumi marginaal, %*2,2%10,2%10,3%14,8%2,2%
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tuhat tk)11 75311 51510 88810 1788 362
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)662895914187
Ettevõtte omanike osa (eurodes)662895913124
Varad perioodi lõpus68 55960 27950 25718 43714 399
Omakapital perioodi lõpus18 12216 52612 8816 9235 482
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital18 12216 52612 8076 8405 403
Omakapitali määr, %*26,4%27,4%25,5%37,1%37,5%
Omakapitali määr (ilma ehituslaenudeta), %*32,0%32,6%28,3%37,1%40,2%
Omakapitali tootlus (ROE), %*4,6%22,4%6,6%21,8%5,2%
Kasutatud kapitali tootlus (ROCE), %*8,6%22,3%5,9%17,9%28,4%
Varade tootlus (ROA), %*1,3%5,8%1,9%8,7%11,6%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (korda)*2,363,872,554,702,92
Kiirmaksevõime kordaja (korda)*0,190,370,260,750,46
Keskmine töötajate arv27241696