Sel sügisel läbi viidud EMORi uuringu kohaselt on Liven Merko järel mainekaim kinnisvaraarendaja. See paneb meid veelgi enam pingutama.

PRESSITEADE 07.11.2019 (EMOR):

Kõige mainekamad kinnisvaraarendajad on Merko, Liven ja YIT, selgub Kantar Emori septembri lõpus läbi viidud kinnisvarabrändide uuringust. Positiivse suhtumise tekkel on olulisim ettevõtte usaldusväärsus, professionaalsus ning kvaliteet.

Järgmisena peavad inimesed oluliseks tähtaegadest kinnipidamist, kliendisõbralikku teenindust ja peresõbralikke lahendusi.

EMOR uuring Liven maine

Uuring ei tundnud huvi üksnes maine, vaid ka ettevõtete tuntuse vastu – kui küsiti, millised arendajad inimestele spontaanselt meelde tulevad, märkis 59 protsenti vastanutest Merkot, teisena järgnes Endover (43%) ja kolmandana YIT (31%).

Kantar Emori eksperdi Tauno Mändla sõnul aitasid 600 küsitletut küll reastada arendajate tuntuse ja mainekuse, samas pole seni Eestis tehtud uuringuid, mis võimaldaks detailsemalt hinnata arendajabrändi mõju ostuotsuse tegemisel. „Hinnatundlikumate ostjate puhul ei pruugi arendaja nimi olla olulisim näitaja, küll aga hakkab usaldusväärsuse ja tuntuse roll kasvama siis, kui hind pole ainus kriteerium ja inimesed teevad valikuid pealtnäha samaväärsete pakkumiste vahel,“ lausus Mändla. „Siis annab arendaja nimi ja maine kindlasti teatud turvatunde.“

Arendajate maine pingerea tippu on Mändla sõnul võimalik jõuda vaid ettevõtetel, kes teadlikult ja süsteemselt tegelevad positiivsete kliendikogemuste loomisega. „Uusarenduste koduomanike ostujärgset kogemust kaardistades on näha, et selgelt enam ollakse rahul asjadega, mida oli enne ostu võimalik terviklikumalt läbi mõelda – näiteks elukeskkond ja korteri planeering. Rahulolu on aga väiksem neis küsimustes, mis avaldusid pärast sissekolimist ja on otseselt seotud arendaja vastutusega, olgu see siis vilets ehituskvaliteet või müra ja helide läbikostumine korterisse.“

Uuringus osales 600 inimest, nende seas oli 267 vastajat, kes kavatsevad osta korteri Tallinna või selle lähiümbruse uusarendusse, aga ka 214 hiljutist ostjat, kes on viimastel aastatel soetanud endale korteri pealinnas või Harjumaal. Lisaks kinnisvaraarendajate tuntusele ning mainele selgitas Kantar Emor välja uue kodu otsijate peamised vajadused ning varem endale kodu ostnud inimeste kogemused.

Kantar Emor on 1990. aastal loodud teabe- ja uuringuteenuste pakkuja. Ettevõte kuulub üleilmsesse turundusteabe kontserni Kantar, mis on maailmas suuruselt teine teabeteenuste kontsern.

Merko Ehitus Eesti kinnisvara arendusjuhi Kaspar Vitsuri kommentaar uuringu tulemustele: „Eesti tuntuima ja tugevaima kinnisvaraarendaja tiitel on suur tunnustus. Kõrged hinnangud ja seda eriti äsjaste korteriostjate seas kinnitavad, et parimast kliendikogemusest kui eesmärgist lähtumine on õige tee. Panustame klientide ja Merko kui arendaja jaoks kõige olulisematele teemadele – planeering, atraktiivsed arendusprojektid, usaldusväärsus, professionaalsus ja kvaliteet. Kogemus on see, mis müüb.“

Liveni tegevjuhi Andero Lauri kommentaar uuringu tulemustele: “Liveni eesmärk ei ole meeldida paljudele, vaid pigem meeldida vähestele, aga olla see-eest nende täielik lemmik. Siiani on meil see õnnestunud, koduostjad soovitavad Livenit meeleldi ka oma sõpradele ja tuttavatele. Saime Kantar Emori uuringust kinnituse, et meist arvatakse väga hästi.“