Iseära küla
Planeerimisel ja müügis

Roo tee 2

Planeerimisel ja müügis

Roo tee 4

Planeerimisel ja müügis

Särje 1

Ehitamisel ja müüdud

Särje 2

Ehitamisel ja müüdud

Särje 4

Ehitamisel ja müügis

Kõrkja 4

Ehitamisel ja müügis

Kõrkja 9

Ehitamisel ja müügis

Kõrkja 14

Planeerimisel ja müügis

Kõrkja 1

Planeerimisel ja müügis

Kõrkja 2

Planeerimisel ja müügis

Särje 3

Iseäralikud ridakodud

Ridaelamud
Kortermajad
download Lae alla ridaelamu kokkuvõte

3-meetrised laed esimesel korrusel

Maaküte

Terrassi klaasimise võimalus

Põrandast laeni aknad

Mängulised fassaadid ja viilkatus

download Lae alla kortermaja kokkuvõte

Kuni 12 korterit ühes majas

Maaküte

Põrandast laeni aknad

2,8 m laed

Vaade Iseära kortermajale

Iseära on piiretevaba roheline keskkond, kus alade eraldamine ja vaheldumine on lahendatud haljastusega. Olustikku iseloomustavad mosaiikne ruum, põnevad kasvukooslused ja vaheldusrikas reljeef. Ees- ja tagaaiad vahelduvad avatud alade, varjuliste metsatukkade-põõsastike ning sopiliste kraavipervedega.

Maastikuarhitekuuri projekteeris Tajuruum OÜ

Iseära kogukond

Iseära suurim ambitsioon on leida tasakaal minu ja meie vahel. Iga pere ja iga kodu lisab siin tükikese naabruskonna ühtsele hingele. Majafassaadide värvilahendused varieeruvad, ent on alati leidnud inspiratsiooni ümbruskonna loodusest – järvepeegeldustest, metsaradadest ja õhtutaevasinast. Kodud lähevad sujuvalt üle terrassideks ning need omakorda majadevaheliseks autovabaks pargialaks. Edasi algab juba mõnus kogukonnaelu.

Kui tahame olla kindlad, et meie maja ees ei saaks toimuma autode kiirendusvõistlusi või et naaber ei hakkaks tagaaias kanu kasvatama, on hea selles kohe alguses kokku leppida.

Loe kogukonna lepet